Boru İtme İnşaatları

Boru itme, belirli bir kazısız boru hattı kurulum tekniğini tanımlayan bir terimdir. Ayrıca, bir boruyu hazırlanmış bir sondaj deliğine itmek için kaldırma işleminin kullanıldığı yatay burgu delme ve mikro tünel açma gibi diğer kazısız yöntemlerle birlikte kullanılır. MTBM’yi kullanmak, tam yüzeyli bir makine kullanma açısından çok verimli bir yoldur. ÖZSÖZ, Tunus’ta bir mikro tünel projesini çok kısa sürede başarı ile tamamlamıştır ve bu konuda oldukça tecrübelidir.