MTBM.

MİKRO TÜNEL İŞLETMECİLİĞİ

Gelişen ülkemizde şehirleşmenin ve nüfus artışının oluşturduğu altyapı ihtiyacı ya da mevcut altyapının yetersizliğinden dolayı revizyon ihtiyacı artmaktadır. Altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için yeni hatların oluşturulması ya da mevcut sistemin değiştirilmesi gerekmektedir. Bu işlemler birçok farklı şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Aç-Kapa, Hendek / Kanal Kazısı ve Mikrotünel uygulamaları altyapı ihtiyacını karşılamakta kullanılmaktadır. Mikrotünel yöntemi diğer yöntemlere göre birçok avantajı beraberinde getirmektedir. Eski yöntemlere göre daha hızlı ve hassas ilerleme gibi özelliklerin yanında personel ihtiyacı, karbon emisyonu, gürültü, kirlilik, titreşim ve tabiata verdiği zararlar çok daha azdır. Boru itme makinesi yeryüzünde açılan küçük bir şaftta toprağı kazan ve kazdığı toprağı (pasa) yeryüzüne aktarabilen bir kazı makinesidir. Bu makinenin ilerlemesini sağlayan itme istasyonu sayesinde makinenin arkasına yerleştirilen boru, itki silindirleri tarafından itilir ve bu durum makinenin kazı yapmasını sağlamaktadır.

MTBM...